Závěrečné shrnutí

Uvědomte si, že poppersy jsou zejména vysoce hořlavé! Nemanipulujte v jejich blízkosti s otevřeným ohněm, ani s předměty, zahřátými na vysokou teplotu. Nesmí se vám dostat do očí, nosu, úst – leptá sliznice. Proto pozor i na častost používání – Read More …